Aktuality – Výzva na vykonanie preventívnej celoplošnej jarnej deratizácie na území Bratislavského kraja

Všetkým subjektom na území Bratislavského samosprávneho kraja Preventívna celoplošná deratizácia na území Bratislavského kraja – jar 2024 – výzva Podľa § 12 ods. 2 zákona NR SR č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jedným z opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia […]

Potkany a myši musia byť pod zvýšenou kontrolou!

Boj proti potkanom a ďalším myšovitým hlodavcom môže byť úspešný pri rešpektovaní viacerých odborných a organizačných kritérií. Pri ochrannej deratizácii nesmie však chýbať komplexnosť a celoplošnosť  asanačných zásahov v obytnom celku v určitom krátkom časovom období. V opačnom prípade zaznamenávame premnoženie a zvýšený výskyt škodlivých hlodavcov aj tam, kde predtým neboli. Dnes nie je vzácnosťou […]

Rozdiely medzi deratizáciou, dezinfekciou a dezinsekciou

V súčasnej dobe sa často stretávame s pojmami ako deratizácia, dezinfekcia a dezinsekcia. Hoci sa môžu zdať podobné, každý z nich má svoj vlastný význam a účel. V tomto článku sa pokúsime vysvetliť hlavné rozdiely medzi týmito tromi pojmami a objasniť ich dôležitosť. 1. Deratizácia Definícia: Deratizácia je proces odstraňovania alebo kontroly škodcov, najmä hlodavcov […]

Kontaktujte ma
Ďakujeme
za vašu objednávku

Správna príprava miesta zásahu môže výrazne zvýšiť účinnosť týchto služieb a zabezpečiť, že vaše prostredie bude čisté a bezpečné.