Veľkoobchod

Veľkoobchodný predaj

Náš veľkoobchod je zameraný na predaj prípravkov súvisiacich s asanáciou živočíšnych škodcov a dezinfekciou.

Veľký dôraz dávame na kvalitu výrobkov a v tomto duchu neustále vyhľadávame výrobcov, ktorý nám ju vedia zabezpečiť.

V našom portfóliu máte možnosť nájsť produkty širokého záberu určené pre deratizáciu, dezinsekciu a dezinfekciu, ktoré sú určené prioritne pre profesionálov.

Ich predaj je podmienený preukázaním príslušných povolení / odbornou spôsobilosťou.

Aktuálny cenník si vyžiadajte prostredníctvom emailu, telefonicky alebo cez WhatsApp. Podmienkou zaslania je registrácia nákupcu v našom systéme.

Registrácia

Nakupovať tovar môžu iba zaregistrovaní podnikatelia s platným IČO a odborne spôsobilé osoby, ktorí spĺňajú nasledujúce podmienky:

  • Zapísaný predmet činnosti v obchodnom registri: Práca s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie
  • Preukázanie odbornej spôsobilosti na prácu s prípravkami používanými pri dezinfekcii a na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie

K splneniu vyššie uvedených podmienok je potrebné nám zaslať kópiu dokladu odbornej spôsobilosti vystaveného príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva a to buď e-mailom, poštou alebo osobne. Pokiaľ kupujúci nepreukáže splnenie niektorej z vyššie uvedených podmienok, má právo predávajúci neschváliť registráciu a zamedziť tak možnosti nákupu tovaru.

Nákup tovaru

  • prostredníctvom emailu, telefonicky alebo WhatsApp s uvedením druhu tovaru a množstva.
  • osobným nákupom tovaru u nás v sídle spoločnosti.
  • zákazníkovi je vystavená faktúra so splatnosťou 14 dní alebo má možnosť nakúpený tovar zaplatiť v hotovosti pri prevzatí.

Doručenie tovaru

  • osobný odber v sídle spoločnosti
  • kuriérom

Obchodný partneri

Získajte exkluzívne ponuky priamo do vašej pošty
Nezmeškajte naše špeciálne veľkoobchodné zľavy a novinky v sortimente.
Prihláste sa na odber nášho newslettera a buďte vždy informovaní.

Kontaktujte ma
Ďakujeme
za vašu objednávku

Správna príprava miesta zásahu môže výrazne zvýšiť účinnosť týchto služieb a zabezpečiť, že vaše prostredie bude čisté a bezpečné.