O nás

Naša spoločnosť je dlhoročným priekopníkom v oblasti služieb dezinsekcie, dezinfekcie a deratizácie

Zabezpečujeme profesionálnu likvidáciu všetkých druhov škodcov, pričom kladieme dôraz na vysokú odbornosť nášho tímu, ktorú udržiavame ich neustálym vzdelávaním.

Naše dlhoročne skúsenosti, prepracované postupy a moderné technické vybavenie, nám umožňuje rýchlo identifikovať druh, rozsah zamorenia škodcami a následne vykonať opatrenia k ich likvidácii.

Prioritou spoločnosti je eliminovať v maximálnej miere nežiadúce dopady na životné prostredie, preto používame len legislatívne schválené prípravky s minimálnym negatívnym dopadom na životné prostredie pri zachovaní ich vysokej účinnosti.

Každý zásah pracovníkov podlieha dôkladnému zdokumentovaniu podľa platnej legislatívy, čomu zodpovedá aj neustále zlepšovanie sa v systéme riadenia spoločnosti.

Spoločnosť je certifikovaná v riadení kvality normou ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018.

Chemix-D je člen Cechu profesionálov DDD v SR a Sdružení pracovníků DDD v ČR.

Spoločnosť je certifikovaná v riadení kvality normou ISO 9001:2015, Environmentálneho manažérstva ISO 14001:2015 a bezpečnosti ISO 45001:2018.

Chemix-D je člen Cechu profesionálov DDD v SR a Sdružení pracovníků DDD v ČR.

Kontaktujte ma
Ďakujeme
za vašu objednávku

Správna príprava miesta zásahu môže výrazne zvýšiť účinnosť týchto služieb a zabezpečiť, že vaše prostredie bude čisté a bezpečné.