Certifikáty

Chemix 2024
Sdružení pracovníkú DDD ČR

Sme členom Sdružení pracovníkú dezinfekce, dezinsekce, deratizace ČR, z.s. a evropské konfederace CEPA.

Certificate-A4-Landscape-cech-Chemix-D 2023
Cech profesionálov DDD

Sme členom Cechu profesionálov DDD v SR.

EN ISO 45001-2018 SK valid to 28.4.2025
ISO 45001-2018

Získaním certifikátu ISO 45001 sme preukázali systémové riadenie BOZP – bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade z medzinárodnými normami.

EN ISO 9001-2015 SK valid to 12.9.2025
ISO 9001:2015

Vďaka získaniu certifikátu ISO 9001 máme nastavené riadiace procesy, ktoré pomáhajú zvyšovať efektivitu našej práce a tým zlepšovať kvalitu služieb a vašu spokojnosť.

EN ISO 14001-2015 SK valid to 24.1.2027
ISO 14001:2015

Získaním a pravidelným obnovovaním tohto certifikátu potvrdzujeme, že sme schopní vykonávať naše služby s aktívnym riadením dosahu našich prác na životné prostredie.

Kontaktujte ma
Ďakujeme
za vašu objednávku

Správna príprava miesta zásahu môže výrazne zvýšiť účinnosť týchto služieb a zabezpečiť, že vaše prostredie bude čisté a bezpečné.