FAQ

Často kladené otázky

Používame rôzne metódy vrátane monitoringu, mechanických pascí, požerových nástrah a iných povolených prostriedkov v závislosti od situácie.

Deratizácia výrazne znižuje riziko návratu hlodavcov, ale pravidelná údržba, preventívne opatrenia a monitoring sú kľúčové pre trvalé riešenie. Deratizácia je dlhodobý proces, ktorý potrebuje neustálu pozornosť a pripravenosť. Hlodavce sú vždy pripravené využiť našu ľahostajnosť.

Dezinfekcia je likvidácia choroboplodných mikroorganizmov, plesní a vírusov.

Trvanie dezinfekcie závisí od rozsahu a použitej metódy. V priemere môže trvať od niekoľkých desiatok minút až po hodiny.

Vždy keď vznikne riziko ohrozenia zdravia z dôvodu zamorenia. Napríklad pri výskyte nákazlivých chorôb, alebo prítomnosti uhynutých zvierat.

Cena dezinsekcie závisí od rozsahu problému, veľkosti priestoru a použitej metódy. Kontaktujte nás pre konkrétnu cenovú ponuku.

Používame rôzne metódy aplikácie a druhy prípravkov, v závislosti od konkrétneho prípadu. Všetky metódy a prípravky, ktoré používame sú na tento účel registrované.

Dezinsekcia je proces monitoringu, prevencie a likvidácie škodlivého hmyzu, ako sú ploštice, mravce, šváby či komáre a muchy, v obývaných, komerčných, ale aj vo verejných priestoroch.

Trvanie dezinsekcie závisí od rozsahu a použitej metódy. V priemere môže trvať od niekoľkých desiatok minút až po hodiny. Veľa dezinsekčných zásahov je potrebné vykonať opakovane v závislosti od použitej metódy a druhu hmyzu.

Pri dezinsekcii postrekom je potrebné priestor počas a po postreku opustiť na cca 2 hodiny a nechať pôsobiť. Používame postreky, ktoré sú bezpečné pre ľudí a domáce zvieratá (s výnimkou chladnokrvných organizmov pre ktoré sú toxické!), ale počas aplikácie a tesne po nej, sú častice prípravku rozptýlené vo vzduchu a dráždia dýchacie cesty. Preto je potrebné priestor opustiť. Odporúčame dodržiavať všetky bezpečnostné pokyny a odporúčania.

Pri dezinsekcii požerovou formou (táto metóda funguje len na určité druhy hmyzu) sa aplikuje látka len na špecifické miesta a preto je bezpečná pre ľudí a domáce zvieratá.

Záleží od priestoru a druhu objektu. Vo všeobecnosti platí, že sa hmyz likviduje len keď je jeho výskyt v priestore nežiadúci. Existuje aj monitoring, ktorý odhalí potrebu dezinsekcie ešte v skorom štádiu a následná dezinsekcia býva spravidla veľmi efektívna.

Cena dezinsekcie závisí od rozsahu problému, veľkosti priestoru a použitej metódy. Kontaktujte nás pre konkrétnu cenovú ponuku.

Používame rôzne metódy vrátane postrekov, požerovej formy, mechanických odchytových zariadení a svetelných pascí. Všetky metódy a prípravky, ktoré používame sú na tento účel registrované.

Deratizácia je proces monitoringu, prevencie a likvidácie škodlivých hlodavcov, ako sú potkany, myši a hraboše, z obývaných, komerčných, ale aj z verejných priestorov.

Trvanie deratizácie závisí od rozsahu infestácie a použitej metódy. V priemere môže trvať od niekoľkých hodín do niekoľko týždňov.

Používame metódy a produkty, ktoré sú bezpečné pre ľudí a domáce zvieratá, ale odporúčame dodržiavať všetky bezpečnostné pokyny a odporúčania.

Frekvencia deratizácie závisí od stupňa infestácie a prostredia. Preventívna deratizácia sa má vykonávať dvakrát ročne (jar, jeseň).

Cena deratizácie závisí od rozsahu problému, veľkosti priestoru a použitej metódy. Kontaktujte nás pre konkrétnu cenovú ponuku.

Typické znaky zahŕňajú výkaly hlodavcov, poškodené potraviny alebo materiály a zvuky škrabania v stenách alebo na podlahe.

Udržujte svoj dom čistý, skladujte potraviny v uzavretých nádobách, vynášajte pravidelne odpadky, zabezpečte všetky otvory a trhliny v dome. Samozrejme vykonávajte pravidelnú preventívnu deratizáciu minimálne 2x ročne.

Kontaktujte ma
Ďakujeme
za vašu objednávku

Správna príprava miesta zásahu môže výrazne zvýšiť účinnosť týchto služieb a zabezpečiť, že vaše prostredie bude čisté a bezpečné.