Deratizácia

Profesionálna ochrana proti nepríjemným návštevníkom

Deratizácia je služba, ktorá sa zaoberá ochranou pred nepríjemnými a nebezpečnými hlodavcami, akými sú potkany, myši, hraboše atď. Jej súčasťou je celá škála dôležitých opatrení znemožňujúcich život škodcov. Cieľom je ochrana majetku, domácnosti, ale najmä zdravia a bezpečnosti užívateľov deratizovaných priestorov, pretože škodcovia sú často nositeľmi nebezpečných chorôb. Deratizácia je vykonávaná mechanickou cestou (pasce a podobné technické prostriedky) alebo chemickou cestou. Spôsob, ako aj pravidelnosť zásahu či monitoringu záleží od konkrétneho priestoru a typu zariadenia. Ochranná deratizácia u právnických osôb je zo zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia povinná. Spravidla je časovo koordinovaná – vyhlásená orgánmi samosprávy.

Často kladené otázky

Deratizácia je proces monitoringu, prevencie a likvidácie škodlivých hlodavcov, ako sú potkany, myši a hraboše, z obývaných, komerčných, ale aj z verejných priestorov.

Trvanie deratizácie závisí od rozsahu infestácie a použitej metódy. V priemere môže trvať od niekoľkých hodín do niekoľko týždňov.

Používame metódy a produkty, ktoré sú bezpečné pre ľudí a domáce zvieratá, ale odporúčame dodržiavať všetky bezpečnostné pokyny a odporúčania.

Frekvencia deratizácie závisí od stupňa infestácie a prostredia. Preventívna deratizácia sa má vykonávať dvakrát ročne (jar, jeseň).

Cena deratizácie závisí od rozsahu problému, veľkosti priestoru a použitej metódy. Kontaktujte nás pre konkrétnu cenovú ponuku.

Typické znaky zahŕňajú výkaly hlodavcov, poškodené potraviny alebo materiály a zvuky škrabania v stenách alebo na podlahe.

Udržujte svoj dom čistý, skladujte potraviny v uzavretých nádobách, vynášajte pravidelne odpadky, zabezpečte všetky otvory a trhliny v dome. Samozrejme vykonávajte pravidelnú preventívnu deratizáciu minimálne 2x ročne.

Používame rôzne metódy vrátane monitoringu, mechanických pascí, požerových nástrah a iných povolených prostriedkov v závislosti od situácie.

Deratizácia výrazne znižuje riziko návratu hlodavcov, ale pravidelná údržba, preventívne opatrenia a monitoring sú kľúčové pre trvalé riešenie. Deratizácia je dlhodobý proces, ktorý potrebuje neustálu pozornosť a pripravenosť. Hlodavce sú vždy pripravené využiť našu ľahostajnosť.

Kontaktujte ma
Ďakujeme
za vašu objednávku

Správna príprava miesta zásahu môže výrazne zvýšiť účinnosť týchto služieb a zabezpečiť, že vaše prostredie bude čisté a bezpečné.