Blog

Všetkým subjektom na území Bratislavského samosprávneho kraja Preventívna celoplošná deratizácia na území Bratislavského kraja Podľa § 12 ods. 2 zákona NR SR č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení...
Boj proti potkanom a ďalším myšovitým hlodavcom môže byť úspešný pri rešpektovaní viacerých odborných a organizačných kritérií. Pri ochrannej deratizácii nesmie však chýbať komplexnosť a celoplošnosť  asanačných zásahov v obytnom celku v určitom krátkom časovom období. V opačnom prípade zaznamenávame...
V súčasnej dobe sa často stretávame s pojmami ako deratizácia, dezinfekcia a dezinsekcia. Hoci sa môžu zdať podobné, každý z nich má svoj vlastný význam a účel. V tomto článku sa pokúsime vysvetliť hlavné rozdiely medzi týmito tromi pojmami a...
Kontaktujte ma
Ďakujeme
za vašu objednávku

Správna príprava miesta zásahu môže výrazne zvýšiť účinnosť týchto služieb a zabezpečiť, že vaše prostredie bude čisté a bezpečné.