Dezinsekcia

Váš štít proti otravnému hmyzu

Dezinsekcia je súbor opatrení, metód a prostriedkov určených na ničenie hmyzu a iných článkonožcov. Aplikuje sa predovšetkým s cieľom likvidovať epidemiologicky alebo hospodársky škodlivé článkonožce (napr. švábov, ploštíc, bĺch, komárov, mravcov, múch, ôs, sršňov), ktorí môžu byť prenášačmi chorôb, alebo pôsobia škody na majetku, prípadne sú svojou prítomnosťou obťažujúce. Metódy a spôsoby likvidácie škodcov sú individuálne vzhľadom na likvidovaný druh a miesto, kde sa vyskytujú.

Často kladené otázky

Dezinsekcia je proces monitoringu, prevencie a likvidácie škodlivého hmyzu, ako sú ploštice, mravce, šváby či komáre a muchy, v obývaných, komerčných, ale aj vo verejných priestoroch.

Trvanie dezinsekcie závisí od rozsahu a použitej metódy. V priemere môže trvať od niekoľkých desiatok minút až po hodiny. Veľa dezinsekčných zásahov je potrebné vykonať opakovane v závislosti od použitej metódy a druhu hmyzu.

Pri dezinsekcii postrekom je potrebné priestor počas a po postreku opustiť na cca 2 hodiny a nechať pôsobiť. Používame postreky, ktoré sú bezpečné pre ľudí a domáce zvieratá (s výnimkou chladnokrvných organizmov pre ktoré sú toxické!), ale počas aplikácie a tesne po nej, sú častice prípravku rozptýlené vo vzduchu a dráždia dýchacie cesty. Preto je potrebné priestor opustiť. Odporúčame dodržiavať všetky bezpečnostné pokyny a odporúčania.

Pri dezinsekcii požerovou formou (táto metóda funguje len na určité druhy hmyzu) sa aplikuje látka len na špecifické miesta a preto je bezpečná pre ľudí a domáce zvieratá.

Záleží od priestoru a druhu objektu. Vo všeobecnosti platí, že sa hmyz likviduje len keď je jeho výskyt v priestore nežiadúci. Existuje aj monitoring, ktorý odhalí potrebu dezinsekcie ešte v skorom štádiu a následná dezinsekcia býva spravidla veľmi efektívna.

Cena dezinsekcie závisí od rozsahu problému, veľkosti priestoru a použitej metódy. Kontaktujte nás pre konkrétnu cenovú ponuku.

Používame rôzne metódy vrátane postrekov, požerovej formy, mechanických odchytových zariadení a svetelných pascí. Všetky metódy a prípravky, ktoré používame sú na tento účel registrované.

Kontaktujte ma
Ďakujeme
za vašu objednávku

Správna príprava miesta zásahu môže výrazne zvýšiť účinnosť týchto služieb a zabezpečiť, že vaše prostredie bude čisté a bezpečné.