Linka prvého kontaktu 02/446 491 11

Certifikáty

OHSAS 18001:2007

Zavedenie tejto normy pomáha zlepšovať systém BOZP pri našej práci. Vďaka tejto norme je systematicky znižované pracovné riziko napr. pri výjazdoch a práci s výrobkami.

ISO 14001:2015

Získaním a pravidelným obnovovaním tohto certifikátu potvrdzujeme, že sme schopní vykonávať naše služby s aktívnym riadením dosahu našich prác na životné prostredie.

ISO 9001:2015

Vďaka získaniu certifikátu ISO 9001 máme nastavené riadiace procesy, ktoré pomáhajú zvyšovať efektivitu našej práce a tým zlepšovať kvalitu služieb a vašu spokojnosť.

Cech profesionálov DDD

Sme členom Cechu profesionálov DDD v SR.

Sdružení pracovníkú DDD ČR

Sme členom Sdružení pracovníkú dezinfekce, dezinsekce, deratizace ČR, z.s. a evropské konfederace CEPA.