Linka prvého kontaktu 02/446 491 11

Naše služby

deratizacia

Deratizácia

Deratizácia je služba, ktorá sa zaoberá ochranou pred nepríjemnými a nebezpečnými hlodavcami, akými sú potkany, myši, hraboše atď. Jej súčasťou je celá škála dôležitých opatrení znemožňujúcich život škodcov. Cieľom je ochrana majetku, domácnosti, ale najmä zdravia a bezpečnosti užívateľov deratizovaných priestorov, pretože škodcovia sú často nositeľmi nebezpečných chorôb. Deratizácia je vykonávaná mechanickou cestou (pasce a podobné technické prostriedky) alebo chemickou cestou. Spôsob, ako aj pravidelnosť zásahu či monitoringu záleží od konkrétneho priestoru a typu zariadenia. Ochranná deratizácia u právnických osôb je zo zákona povinná. Spravidla je časovo koordinovaná – vyhlásená orgánmi samosprávy.

deratizacia

Dezinsekcia

Dezinsekcia je súbor opatrení, metód a prostriedkov určených na ničenie hmyzu a iných článkonožcov. Aplikuje sa predovšetkým s cieľom likvidovať epidemiologicky alebo hospodársky škodlivé článkonožce (napr. švábov, ploštíc, bĺch, komárov, mravcov, múch, ôs, sršňov), ktorí môžu byť prenášačmi chorôb, alebo pôsobia škody na majetku, prípadne sú svojou prítomnosťou obťažujúce. Metódy a spôsoby likvidácie škodcov sú individuálne vzhľadom na likvidovaný druh a miesto, kde sa vyskytujú.

deratizacia

Dezinfekcia

Dezinfekcia je ničenie choroboplodných mikroorganizmov. Zaoberáme sa „hrubou“ dezinfekciou, čo znamená likvidácia po havarijných stavoch (vytopená pivnica, uhynuté hlodavce, holubí trus, atď.). Dezinfekcia sa vykonáva postrekom dezinfekčného prostriedku. Po tejto dezinfekcii sa môže s nebezpečným materiálom manipulovať, prípadne priestory vyčistiť. Dezinfekciou sa znižuje pravdepodobnosť šírenia chorôb a plesní.