Chemix-D

Monitoring, kladenie návnad a nástrah proti škodlivým hlodavcom na vhodné miesta v budovách, na pozemkoch a na verejných priestoroch, v kanalizácii a teplovodných rozvodoch. Zber a likvidácia uhynutých hlodavcov. Ide o preventívno-represívne opatrenie povinné zo zákona, spravidla ich časovo koordinujú – vyhlasujú orgány samosprávy. V Bratislave Magistrát 2x ročne (VZN č. 10/2002).